werkwijze

 

Om een indruk te geven van wat u kunt verwachten als u bij mij voor een consult/behandeling komt, zal ik hieronder uiteenzetten hoe ik te werk ga. Er is wel een verschil tussen het behandelen van een kind of een volwassene. Ik zal ze apart toelichten. 

 

Behandel-methode

 

Ik ga op een holistische manier te werk. Ik gebruik daarbij Bars™, Access Bodyprocessen, Reiki, ontspanning/ademhalingstherapie, meditatie, visualisatie, lichaamsbewustwordingstraining en therapeutische massage.

Per behandeling kunnen de accenten en technieken verschillen, afhankelijk van wat nodig is.

 

Onthoudt: 

Een behandeling met Reiki of Bars™ is geen tovermiddel. Blokkades die zich jaren lang hebben opgebouwd, kunnen niet in een enkele behandeling worden opgeheven. Pijnklachten worden vaak dus niet één, twee, drie weggetoverd. Gedragsproblemen kunnen niet van de een op de andere dag verdwijnen. Verwacht dit dus ook niet.

Wel helpt een behandeling om je eigen innerlijke balans weer te herstellen en je eigen helende vermogen weer aan te spreken; heling op lichamelijk en geestelijk niveau wordt zo bevorderd. Ook helpt het erbij om vastgeroeste (gedrag)patronen te doorbreken. 

 

Ga ervan uit dat om echt in jezelf een verandering te creëren je minimaal een behandelserie van 3 behandelingen moet doorlopen en dat het een reis is die je met jezelf of met je kind aangaat. Geef jezelf de tijd!

 

Tijdspanne

 

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Proefsessie (15 min)
 • Eenmalige behandeling (1 of 1,5 uur)
 • Na eerste behandeling besluit u om nog een behandeling te volgen
 • U komt voor een behandelserie van minimaal 3 behandelingen

Wil je echt verandering...? Kies dan een behandelreeks van minimaal drie behandelingen. Met gemiddeld twee weken ertussen in, zijn we meestal al een stuk gevorderd op weg naar uw hulpvraag. Daarna wordt gekeken of intensiteit gelijk blijft of dat de tussentijd langer wordt.

 

Wil je meer innerlijke rust ervaren? Jezelf helpen bij heling?  Meer grip krijgen op je leven? Plan dan een cursus! En leer zelf de processen van Bars of Reiki! 

 

Eind behandel-serie

 

Als we samen tot het gewenste doel zijn gekomen, ronden we de behandel-serie af. Natuurlijk ben ik altijd bereikbaar om een nieuwe afspraak te plannen, mocht het toch opnieuw nodig blijken om u te begeleiden. 

 

 

 

 

Volwassenen

 

Eerste bezoek

Intake onder genot van een kopje thee of koffie.

Komt u voor een eenmalige kennismaking of eenmalige ontspanningsbehandeling, zullen we de intake beknopt houden.

 

Intake

Tijdens de intake gaan we in op uw o.a. in op uw persoonsgegevens, situatie, hulpvraag en verwachtingen.

Daarna zullen we samen een op uw hulpvraag afgestemd behandelplan maken.

 

Hoe ziet een behandel-sessie eruit?

 • intake of voorgesprek met evaluatie afgelopen periode
 • behandeling
 • nagesprek 

Duur

Behandeling ongeveer 1,5 uur.

De totale duur is ongeveer 2 uur. Dit hangt af van de gegeven behandeling en de duur van het voor- en nagesprek.

 

Houd er rekening mee dat het eerste bezoek langer kan duren dan de vervolg afspraken.  

 

Kleding

Draag tijdens een behandeling fijn zittende losse kleding. Neem warme sokken mee of sloffen.

 

Tussentijdse evaluatie

Iedere behandeling starten we met een evaluatie, zodat we de gestelde doelen kunnen afronden en/of bijstellen mocht dit nodig blijken. Zo kunnen we ook de tijdslijn samen in de gaten houden.

 

Ik hecht groot belang aan een open communicatie en ontvang dus heel graag feedback van u; uw ervaringen en veranderingen die u lichamelijk of geestelijk hebt ondergaan, zijn van belang voor het vervolg van de therapie.

 

Blijf ook niet met tussentijdse vragen zitten, maar neem gerust contact op. Dit komt de therapie op alle mogelijke manieren ten goede.

 

 Nagesprek

 • Korte evaluatie van de behandeling
 • Adviezen voor thuis
 • (Eventueel) plannen vervolg behandeling

 

Indien u besluit om met de therapie verder te gaan, koppelen we hier vrijblijvend een tijdspanne aan vast, zodat u van te voren in kunt schatten hoe lang we samen met een behandeltraject bezig zullen zijn.  

 

Thuis

Vertrouw op uw eigen proces! Wees je bewust van veranderingen. Vaak verwachten we van te voren dat er bepaalde resultaten zullen zijn. Echter soms heeft ons lichaam of onze geest eerst hele andere stappen nodig alvorens een verandering teweeg te brengen. Stel u open op. Ervaar wat er gebeurt. Neem notitie van kleine onverwachte veranderingen. Dit zijn de tekenen dat er dingen aan het veranderen zijn. Noodzakelijke stappen op weg naar heling!

 

 

De veranderingen op lichamelijk en geestelijk niveau hebben tijd nodig. Geef jezelf die tijd! En grijp de veranderingen met beiden handen aan. Het is een mooie reis, op weg naar jezelf! Op weg naar jouw eigen Energiebron!

 

 

Kinderen  

 

Vooraf aan behandeling

Vragenlijst voor thuis: Vooraf aan de intake en behandeling vraag ik u thuis een aantal vragen kort te beantwoorden. Dit, zodat u de gelegenheid heeft iets te bespreken waarvan u niet wilt dat uw kind het hoort.

 

Praktijk voorbeeld: Als u hulp vraagt omdat uw kind thuis erg druk of onhandelbaar kan zijn, is dit voor mij van belang om te weten. Als dit echter tijdens de intake tot in details wordt besproken met het kind erbij, kan dit zijn/haar zelfvertrouwen ondermijnen. In de voor-vragenlijst legt u daarom de hulpvraag en eventueel toegevoegde verhalen vast.

 

Intake

Aantal korte vragen aan u en uw kind onder het genot van een kopje thee/koffie/ranja/appelsap. Voor zover mogelijk laat ik het kind zelf zo veel mogelijk aan het woord. Als het kind nog te jong is om zelf alles te verwoorden, mag hij/zij tijdens de intake een tekening maken of even spelen. Het is wel van belang dat hij/zij alles hoort wat er wordt gezegd. 

 

We gaan op kindvriendelijke manier in op de vragenlijst. Vertel op een open manier waar uw kind hulp bij nodig heeft. Het is namelijk wel van belang dat uw kind bij alles wordt betrokken; het zij actief of passief via het onderbewustzijn of door te luisteren naar wat er wordt gezegd.

 

Na de intake zullen we altijd starten met de behandeling. Houd er in uw tijdsplanning dus rekening mee dat de eerste behandeling langer kan duren dan vervolgafspraken.

 

Hoe ziet een behandel-sessie eruit?

 • intake of voorgesprek met evaluatie afgelopen periode
 • behandeling
 • nagesprek 

Na het begin-gesprekje laat ik de ouder/verzorger en/of het kind de keus of de behandeling met of zonder u wordt ingezet. U bent wat mij betreft altijd welkom om erbij te zijn. Ik heb in mijn behandelkamer een prettige ruimte waarin u zich prima terug kunt trekken. U kunt dan goed zien/mee-ervaren wat er gebeurt, zonder dat u 'stoort' tijdens de behandeling. 

 

Mocht u er toch voor kiezen de behandeling niet bij te wonen, kunt u na een uur weer in de praktijk terecht.

 

Duur

De tijdsduur is erg afhankelijk van het type kind.

Het ene kind kan heerlijk een uur met zijn/haar ogen dicht genieten van een behandeling in volledige rust. Het andere kind ligt te wiebelen op de tafel, wil continu wisselen van houding en is binnen 20 minuten klaar met het ontvangen van de Bars of Reiki. 

De tijdsduur maakt voor de uitkomst van de behandeling geen verschil. Iedereen neemt de energie tot zich op een manier die bij hem/haar past. En een kind heeft in de basis veel minder blokkades opgeworpen en staat veel meer open om te ontvangen. Daardoor is een energetische behandeling over het algemeen ook eerder klaar. Maar, nogmaals... ieder kind is verschillend. En het kan zelfs per behandeling erg variëren.

 

Houd er rekening mee dat het eerste bezoek langer kan duren dan de vervolg afspraken.  

 

Kleding

Laat uw kind tijdens een behandeling fijn zittende losse kleding dragen. Neem warme sokken mee of sloffen.

 

Tussentijdse evaluatie

Iedere behandeling starten we met een terugkoppel-moment. Met de ouder/verzorger erbij evalueer ik hoe de afgelopen periode is gegaan, gestelde doelen kunnen we afronden en/of bijstellen mocht dit nodig blijken.

 

Ook bespreken we dan de tekening/creatie (u leest hier later over) die uw kind heeft meegenomen over de ervaring van de afgelopen behandeling. 

 

Mochten er toch dingen zijn, die niet voor de oren van uw kind bestemd zijn, maar die de behandeling wel ten goede zouden komen, hoor ik dit graag telefonisch of lees dit dan graag in een app of mail.

 

Ik hecht groot belang aan een open communicatie en ontvang dus heel graag feedback van u; uw ervaringen betreffende uw kind en veranderingen die uw kind lichamelijk of geestelijk heeft ondergaan, zijn van belang voor het vervolg van de therapie. 

 

Blijf ook niet met tussentijdse vragen zitten, maar neem gerust contact op. Dit komt de therapie op alle mogelijke manieren ten goede.

 

Nagesprek

 • Evaluatie behandeling met kind en met ouder 
 • Adviezen voor thuis
 • Eventueel thuiswerkoefeningen (bijvoorbeeld tijdens behandeling geleerde technieken in praktijk brengen)
 • Thuis een tekening, verhaal of knutselwerkje voor mij te maken. De creatie moet laten zien hoe ze de behandeling hebben ervaren
 • Bekijken tijdslijn in combinatie met gestelde doelen
 • Plannen vervolg-afspraak (indien van toepassing) 

  

Thuis

Onthoudt dat Reiki en Bars™ geen tovermiddelen zijn en dat het tijd nodig heeft om gedragspatronen te doorbreken of heling op geestelijk en lichamelijk niveau te ondergaan. Geef u kind vertrouwen in dit proces en help hem/haar waar nodig. Help hem/haar te herinneren de thuiswerkoefeningen te doen. 

 

Ziet u niet direct resultaat betreffende uw hulpvraag, kijk dan op welk gebied u wel veranderingen waarneemt. Er gebeurt niet altijd precies wat u verwacht! De energie werkt in op veel verschillende niveaus van een wezen en ook in uw thuissituatie werkt het door. Geef uw kind de tijd om te veranderen!